CG801

产品详情:

缆绳式指重表按照度盘表面大小分为2种。6寸指重表和8.5寸指重表。仪表在工作时能准确的读数,可以精确的测量钻、修井设备的悬重,应用于钻、修井设备上的滑轮和开口滑车,缆车。     

                                                            

特点:

16寸和8.5寸指重表的度盘单位有牛顿、磅和公斤。

2.可提供以下几种规格范围:1000,2000,3000,4000,5000,6000,10000磅。

36寸指重表阻尼组件旁边有一个可以调节的旋钮,调节旋钮分为前调节旋钮和后调节旋钮。

4.操作者通过调节阻尼可以很容易观察出微小的压力变化,使读数更加准确。


上一个:CG604

下一个:没有了